Kontakt na : www.maturskiradovi.net i na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com

maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad, diplomski
 
HomeHome        

 

 Ekonomija 2

Go down 
dalibor
Admin


: 88
Registration date : 21.03.2008

Ekonomija  2 Empty
: Ekonomija 2   Ekonomija  2 Icon_minitimeMon May 18, 2009 5:58 pm

www.maturskiradovi.net

www.maturskiradovi.net

www.maturskiradovi.net

Abilenov paradoks u nasim uslovima
AD Imlek - Biti prvi ali istovremeno biti i najbolji
Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu - diplomski
Afirmacija ekonomskog globalizma, spoljna trgovina i ekonomski razvoj EU
Agencija za organizaciju specijalnih dogadjaja sa aspektom medjunarodnog marketing
Agleti za pretrazivanje
Agrobiznis i ekologija
Akcenat i ton glasa
Akcije
Akcionarska ekonomija i trzista kapitala
Akcionarsko drustvo
Akcionarsko drustvo i njegov znacaj za privredu
Akcionarsko drustvo i privatizacija
Akcionarsko preduzece
Akcioni turisticki aranzmani - ture
Akio Morita
Aktivnosti menadzmenta
Aktuelna situacija na trzistu osiguranja u R. Srbiji
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Akumulacija kapitala, troskovi proizvodnje i profit
Alatnica (rendisaljka) preduzeca Enterijer - Bujanovac
ALM Upravljanje jazom vijeka trajanja banke
Alokacija resursa - slozena
Amortizacija
Amortizacija stalnih sredstava na primjeru >Kaprom< d.o.o. Novi Travnik
Analaza programa proizvodnje'' NIS Petrol-Jugopetrol-a''
Analiza 4 faze modela procesa revizije
Analiza bilansa
Analiza bilansa uspjeha
Analiza boniteta i kreditne sposobnosti preduzeca
Analiza ekonomskog razvoja opstine Kragujevac
Analiza finansijske situacije kao pretpostavka kvalitetne revizije celokupnog poslovanja
Analiza finansijske situacije preduzeca prema metodologiji medjunarodnih racunovodstvenih standarda
Analiza finansijskih izvjestaja za potrebe finansijskog menadzmenta -diplomski
Analiza finansijskog boniteta na primeru konkretnog preduzeca
Analiza finansijskog polozaja preduzeca
Analiza finansijskog polozaja preduzeca
Analiza finansijskog rezultata
Analiza internog i eksternog okruzanja
Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka
Analiza likvidnosti i solventnosti u poduzecu Napredak u razdoblju od 2002 do 2004 godine
Analiza marketing aktivnosti manifestacije EXIT u Novom Sadu - dipkimski rad
Analiza motivacione strukture zaposlenih
Analiza neiskoriscenih internih resursa preduzeca
Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimalizacije finansijskog polozaja preduzeca
Analiza organizaciono-tehnoloskih karakteristika A.D.''Ravnica''Bajmok
Analiza osnovnih proizvodnih faktora
Analiza osnovnih sredstava
Analiza postojece organizacione strukture preduzeca Sloga - Trstenik i predlog nove organizacione strukture
analiza prelomne tacke
Analiza priloznosti za e-poslovanje med dvema organizacijama (slov.)
analiza programa javnih rashoda
Analiza programa proizvodnje AD Mlekoprodukt-a
Analiza programa proizvodnje u D.P. 3. oktobar Novo Milosevo
Analiza sopstvene licnosti primenom ODISEY programa
Analiza speditorskog preduzeca AD ''Ekspres-sped' 'Novi Sad
Analiza strategijske pozicije preduzeca i odabir kljucnih faktora razvoja JKP''Energana''Sombor
Analiza tehnolosko-organizacionih karakteristika industrije ulja AD Dijamant
Analiza toka gotovine
Analiza traznje
Analiza troskova poslovanja u preduzecu ''Metalfiks''doo Jagodina u periodu 2003-2005 godina
Analiza trzista (definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogucnosti)
Analiza trzista i marketing
Analiza trzista prodaje u upravljanju projektima
Analiza uticaja neiskoriscenih internih resursa na finansijsku situaciju preduzeca
Analize faktora koje determinisu odluke potrosaca pri izboru objekata za nabavku prehrambenih i srodnik artikala u Beogradu
Anoreksija i bulimija
Antiinflaciona strategija centralne banke - diplomski
ASEAN
Asortiman proizvoda
ATB Sever Subotica
Aukcije na internetu
Automatizacija elektronskog bankarstva u funkciji poslovanja sa platnim karticama
Automatska obrada podataka
B2C (business-to-consumer) model poslovanja
B2C (business-to-consumer) model poslovanja
Balansirana lista merila (BSC)
Banka
Banka pojam, vrste i funkcije
Banka Intesa Beograd - lider domaceg bankarstva
Banka-pojam, vrste i funkcije
Bankarska kamata
Bankarske garancije
Bankarske institucije
Bankarski agregati
Bankarski krediti - diplomski
Bankarski menadzment
Bankarski poslovi
Bankarski sistem i njegova struktura
Bankarsko poslovanje kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju
Bankarsko poslovanje,elektronsko poslovanje i ugovori na primjreru ABS banke
Bankarstvo
Bankarstvo razvijenih zemalja
Bankarstvo uvod
Banke
Banke i bankarski krediti
Banke i bankovni sistem
Banke, pojam i vrste
Bazelski komitet
Becka konvencija o medjunarodnoj prodaji robe
Benchmarking
Bencmarking
Beogradska berza
Berza - pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi
Berza i berzanski posrednici
Berzanske operacije
Berzanski poslovi i hartije od vrednosti
Berzanski poslovi i nacin poslovanja berze
Berzanski posrednici
Berzanski posrednici-dileri i brokeri
Berzansko i bankarsko poslovanje
Berzansko poslovanje
Berza-pojam,vrste,karakteristike i berzanski poslovi
Berza-pojam,vste,karakteristike,berzanski poslovi
Berze
Berze (pojam i vrste berzi)
Berze i berzansko poslovanje
Bezbednost robe pri transportu kontejnerima
Bezgotovinsko i elektronsko placanje
Bezgotovinsko i elektronsko placanje
Bilan stanja i bilans uspjeha kao osnov za poslovne odluke
Bilans stanja Doo''D&L TRADE''
Bilans stanja i bilans uspleha
Bilans uspeha preduzeca
Biti prvi ali istovremeno i najbolji
Biznis i preduzetnistvo
Biznis plan - Bambi
Biznis plan Zdrava hrana Valjevo
Biznis plan Mosfet
Biznis plan - Drvno-industrijsko preduzece
Biznis plan - Fotokopirnica Creative
Biznis plan - Preduzetnistvo
Biznis plan Proizvodnja tople vode i elektricne energije iz jednog suncevog kolektora
Biznis plan - SaroS Comp
Biznis plan (preko 10 seminarskih radova)
Biznis plan osnivanja farme za tov junadi Mirkovic - Prokuplje
Biznis plan proizvodnja ogrevnih drvenih briketa - ELLE
Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa -diplomski-
Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa na primeru etno restorana "Stanisic"
Biznis plan za otvaranje Turisticke agencije u Sutomoru
Biznis plan za proizvodnju konzumnih jaja
Biznis plan''Inter Gym''
Biznis plan-koncept proizvodnje soka u preduzecu 'Fruit4all''
Biznis vs globalizacija
BMW (Bawariche Motor Werke)
Boja i ornament kao elementi date komponente''Keramika Plus''Kanjiza
BPR
Briga o kupcima
Brokersko poslovanje
Bruto domaci proizvod austrije
Bruto i neto premija u osiguranju zivota diplomski
Bruto premija
Brzina opticaja novca
Buducnost prodaje na malo
Budzet
Budzet SAD-a
Budzet u finansijskoj teoriji i politici
Budzetska nacela
Budzetska politika opstine Prijedor
Budzetske procedure
Budzetski suficit u Rrepublici Srbiji 2006 godine
Business intelligence - poslovna inteligencija
Carine
Carine i carinski sistem BiH
Carine kao izvori javnih prihoda
Carine, devizni kurs i kurs dinara - diplomski
Carinjene uvozne robe (organizacija i tehnologija rada) i isprave u carinskom postupku
Carinski sistemi Bosne i Hercegovine
Case Study (Poslovni slucaj Kompanija Swisslion)
CEFTA
CEFTA
Cekovi
Cena kao instrument marketing miksa
Cena kao instrument usluznog marketing miksa
Cena kapitala
Cene - elemenat marketing mixa
Centralna banka
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Centralna banka Crne Gore
Centralna banka i njene funkcije
Centralna banka i njene funkcije
Centralna banka i vodjenje monetarne politike
Centralna banka Italija
Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti
Centralno bankarstvo i monetarna politika s akcentom na finansiranje Centralne banke Bosne i Hercegovine
Centralno-evropska zona slobodne trgovine CEFTA
Characteristics of acquisitions in the Central and Eastern European economies in transition
Ciljanje deviznog kursa kao stategija makroekonomske stabilizacije
Ciljevi makroekonomske politike sa osvrtom na makroekonomsku politiku BiH
Ciljevi prava konkurencije
Ciljevi, postulati, koncepti i standardi revizije
Ciljevi,elementi i nacela oporezivanja
Coca - Cola
Coca-Cola svetska firma i marka sa dugom tradicijom
Comesa-zajednicko trziste Istocne i Juzne Afrike
Cyber marketing i Studija slucaja Yoyodyne Entertainment
D.O.O.Kabel TV
D.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge''Marko Polo''
D.o.o''Simex''
Da li se osamostaliti?
Decentralizacija i specijalizacija rada
Definicija menadzmenta, sustina, tipovi i faze procesa menadzmenta
Definicija racunovodstva i njeni elementi
Definisajne menadzmenta i marketinga usluga
Definisanje osnovnih pojmova u medjunarodnom poslovanju - odnos nacionalnog, medjunarodnog, transnacionalnog i globalnog
Deflacija i deflaciona politika
Delta Generali Reosiguranje A.D.Beograd
Demingov koncept sistema kvaliteta
Demingov koncept sistema kvaliteta
Depozitni novac-diplomski rad
Desezoniranje vremenskih serija
Deskriptivna satisticka analiza
Determinisanje motiva koji uticu na odlucivanje potrosaca o kupovini
Devizni kurs
Devizni kurs-diplomski rad
Devizni racun
Devizno poslovanje
Devizno trziste
Devizno trziste i devizni kurs
Devizno trziste i devizni kurs
Difuzija inovacija
Digitalno bankarstvo u Poljskoj
Dimenzije organizacione strukture
Dinamicka analiza preduzeca ''X''
Dionice
Dionicko drustvo
Diplomatija nevladinih organizacija
Direktne strane investicije
Diskriminacije na trzistu rada
Dokazni testovi iz revizije
Dokumenti Evropske Unije u periodu od 1965 do 1967 god.
Donosenje kvalitetnih i kreativnih odluka - pomoc menadzerima
Donosenje odluka - Operativni i strategisjki menadzment
Dostava robe
Drustva za osiguranje i reosiguranje
Drustvena odgovornost i poslovna etika
Drustvena odgovornost privrednih subjekata
Drustvene djelatnosti kao organizacioni sistem
Drustveni bruto proizvod i nacionalni dohodak
Drustveno - ekonomsko uredjenje
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu - DOO
Drzavna intervencija u oblasti izvoza i uvoza kapitala
Dugorocni instrumenti trzista kapitala
Dugorocni izvori finansiranja
Dugorocno kreditiranje
Dugorocno kreditiranje
E-Banking -diplomski-
E-commerce
Efekti multiplikacije
Efekti privatizaije u Sremskoj Mitrovici
Efikasnost i efektivnost kao faktori konkurentske prednosti organizacije
Efikasnost trzista kapitala
E-government u Poljskoj
Ekologija, koncept odrzivosti razvoja
Ekonomicnost
Ekonomicnost kao ekonomski princip
Ekonomija EU,prava,sloboda i bezbjednost
Ekonomija i drustvo
Ekonomija kao nauka
Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
Ekonomija poslovanja saobracajnih preduzeca - diplomski
Ekonomika i organizacija poslovanja
Ekonomika Jugoslavije
Ekonomika preduzeca
Ekonomika proizvodnje
Ekonomska analiza bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeca ZTR YUGAS Krusevac
Ekonomska analiza rada terminala
Ekonomska globalizacija
Ekonomska integracija i globalizacija
Ekonomska osnova medjunarodne trgovine
Ekonomska reforma i siromastvo
Ekonomska unija-pojam,osvrt na razvoj,pregled stanja 2006
Ekonomske dezintegracije i bivse socijalisticke zemlje - diplomski
Ekonomski ciklusi
Ekonomski i finansijski trendovi - diplomski
Ekonomski i pravni aspekt budzeta
Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom
Ekonomski principi reprodukcije
Ekonomski rast i razvoj preduzeca
Ekonomski razvoj i ekonomski rast.
Ekonomski zakoni
Ekonomski zakoni
Ekonomsko-geografske karakteristike zemalja zapadnog pacifika
Ekoporezi
Ekspatrijatski menadzment
Eksternalije
Elektronicke transakcije
Elektronska trgovina
Elektronska trgovina e - Commerce
Elektronska trgovina kao segment e-ekonomije
Elektronski cek
Elektronski javni servisi u Evropi
Elektronski medjubankarski platni promet u Crnoj Gori
Elektronski novac
Elektronski prenos sredstava u funkciji resavanja problema papirnih sistema placanja
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo-platne kartice -diplomski-
Elektronsko i internet poslovanje
Elektronsko i internet poslovanje
Elektronsko i internet poslovanje 2
Elektronsko placanje preko mobilnih telefona
Elektronsko poslovanja
Elektronsko poslovanje - podrska poslovnom sistemu zavoda za farmaciju Srbije
Elektronsko poslovanje Podrska poslovnom sistemu zavoda za farmaciju Srbije
Elektronsko poslovanje 2
Elektronsko poslovanje i elektronska trgovina
Elektronsko poslovanje i menadzment
Elektronsko poslovanje izmedju preduzeca
   Go down
http://maturski.forumsc.net
 
Ekonomija 2
   
1 of 1

Permissions in this forum:
Kontakt na : www.maturskiradovi.net i na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com :: Kontakt na : maturskiradovi.net@gmail.com Maturski , seminarski , diplomski-